การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฟื้นฟูสวนกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต"

คาเฟ่อมเซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมโครงการ Community Coffee Sourcing โดยมี นายถาวร สุภาวงค์ และนางสาวนิธิ ไทยสันทัด เป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 80 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-15 16:04:19
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1545 ครั้ง