การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตกาแฟ"

บริษัทมีวนาจำกัด จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของมูลนิธิสายใยแผ่นดินและบริษัทมีวนาจำกัด โดยมีนายวราพงษ์ บุญมา นายชวลิต กอสัมพันธ์ และ นางสาวนิธิ ไทยสันทัด บุคลากรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-15 15:45:08
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1500 ครั้ง