การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ได้ทำการออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจเป็นวิทยากรบรรยาย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-10 11:59:28
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2132 ครั้ง