ประชาสัมพันธ์ทุน JASSO เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

     ด้วย มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุน JASSO เพื่อเข้าร่วมโครงการ Kyoto University Exhange Program Spring 2020 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 โดยมีโครงการแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่:-
1. KUINEP เป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษากระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 7 วิชา
2. GE Program (GEA/GESR) เป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะสามารถศึกษาในกระบวนวิชาเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียนหรือทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
     นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และผู้ได้รับทุน JASSO จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จำนวน 80,000 เยนต่อเดือน (กรณีไม่ได้รับทุน JASSO นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง) ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 26 ก.ค. 2562 เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อไปยัง มช. ต่อไป


เอกสารประกอบ : Download ทุน JASSO_Kyoto University.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-09 13:27:11
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1479 ครั้ง