การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562

ให้นักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารหรือไม่สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ดังนี้
1.เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2542 หรือ
2.เกิดก่อน พ.ศ. 2542 และไม่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันฯ หรือ
3.เกิดก่อน พ.ศ. 2542 เคยยื่นขอผ่อนผันฯ แต่

- ย้ายคณะใน มช. หรือสอบเข้าปี 1 ใหม่ (เปลี่ยนรหัสนักศึกษา)
- ย้ายมาจากสถาบันการศึกษาอื่น
- เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ดำเนินการยื่นแบบคำขอผ่อนผันฯตามรายละเอียดดังแนบ
สำหรับนักศึกษาที่เกิดก่อน พ.ศ.2542 และได้ยื่นผ่อนผันฯกับ มช.แล้ว ไม่ต้องยื่นเรื่องเพิ่ม แต่ให้ไปรับเอกสาร สด.35 และเข้ารายงานตัวในวันคัดเลือกทุกครั้งจนจบการศึกษา


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-04 10:23:43
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1291 ครั้ง