การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2562

การฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2562 ณ บ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่  วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวิทยากรคือ คุณพงษ์พันธ์ นันทขว้าง เกษตรกรตัวอย่าง เกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-02 14:24:20
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1805 ครั้ง