เปิดรับสมัครผู้เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคั่วกาแฟ”

เปิดรับสมัครผู้เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคั่วกาแฟ”

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม ๒๕๖2
ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน

รายละเอียด http://postharvest.cmu.ac.th/2019/07/3739/  ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >>> http://url.ie/14az1


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-02 14:24:03
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 593 ครั้ง