เปิดรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสถานที่สำหรับจำหน่ายอาหารในบริเวณห้องอาหารใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ร้าน (ร้านข้าวราดแกง) จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร สำหรับบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้สนใจประสงค์จะเช่าสถานที่ดังกล่าว ให้ติดต่อขอรายละเอียดพร้อมใบสมัครและยื่นความจำนงที่ หน่วยกายภาพ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ โทร. 053-944014

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2562 และกำหนดการพิจารณาโดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแต่ละราย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และประกาศลผผู้ได้รับการคัดเลือกวันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-02 13:52:37
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1077 ครั้ง