ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ" สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ" สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

>> วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

>> ลงทะเบียนภายใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6ycYhmDwo776XafYyZeOwnnV80dNTkaw_J9m3Ikk_xmiKEw/viewform
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!!


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-06-24 14:57:16
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 767 ครั้ง