ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.ณัฏฐวัฒณ์  หมื่นมาณี ดร.ปาริชาติ  เทียนจุมพล และนางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ที่มาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-06-19 10:12:23
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1430 ครั้ง