ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของ Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

       ด้วย Mr. Patrick ZHU ผู้ประสานงานในการสมัครรับทุนฝึกอบรมของ Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม ประจำปี 2019 จำนวน 6 หลักสูตร โดยผู้สมัครสัญชาติไทยสามารถสมัครขอรับทุนได้ 3 หลักสูตร ดังนี้:-

  • 2019 Training Course on Production and Processing Technology of Tropical Fruits for Developing Countries; Duration: 25 days (July 18th - August 11th 2019 and working language is English).
  • 2019 Training Course on Integrated Pest Management Technology of Tropical Crops for Developing Countries; Duration: 25 days (August 19th - September 12th 2019 and working language is English).
  • 2019 Training Course on New Quality and Safety Technology of Tropical Agricultural Products for Developing Countries; Duration: 25 days (August 19th - September 12th and working language is English).

    ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือรับรองและประวัติส่วนตัวโดยย่อ ไปยัง Mr. Patrick ZHU E-mail: zjl1985stephen@qq.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 


เอกสารประกอบ : Download ทุนฝึกอบรม CATAS 2019.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-06-17 15:48:19
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 736 ครั้ง