ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety)” ขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่ ความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของผลิตผลการวิเคราะห์ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและแนวทางการจัดการ การลดสารตกค้างในผลิตผลด้วยเทคนิคออกซิเดชัน สรีรวิทยาของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวและการสูญเสียในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการผลิตผลทางการเกษตรในโรงคัดบรรจุ เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิของผลิตผลด้วยระบบการสุญญากาศ การวิเคราะห์คุณภาพผลไม้ด้วยเทคนิค NIRs เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาและการวางจำหน่าย การใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการลดการปนเปื้อนเชื้อสาเหตุโรคพืช การจัดการศัตรูรุกรานในโรงคัดบรรจุ และการฝึกปฏิบัติการ

ฟรี ค่าลงทะเบียน

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ที่ https://forms.gle/GoRLBHzQPEEBVMEE7

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944-031, 094-4416963 (นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย)

ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2562

รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น !!

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-06-11 14:39:45
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 1805 ครั้ง