ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การสมัครนักศึกษาเพื่อขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามเอกสารดังแนบ
**ผู้กู้รายเก่า หมายถึง ผู้ที่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนฯในขณะที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

***ผู้กู้รายใหม่ หมายถึง ผู้ไม่เคยขอกู้เงินกองทุนฯและผู้ที่เคยกู้เงินกองทุนฯในระดับมัธยมศึกษาและประสงค์จะขอกู้ต่อในระดับอุดมศึกษา***


เอกสารประกอบ : Download ผู้กู้ยืมรายเก่าปี2562.pdf Download ผู้กู้ยืมรายใหม่2562.pdf Download ขั้นตอนการกู้รายเก่า2562.pdf Download ขั้นตอนการกู้รายใหม่2562.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-05-30 12:47:59
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1092 ครั้ง