หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แมลงศัตรูกาแฟ”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แมลงศัตรูกาแฟ” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาต้นแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และห่วงโซ่มูลค่าการผลิตกาแฟในจังหวัดลำปาง ที่มาศึกษาดูงานในหัวข้อ “กาแฟและการรวมกลุ่มเกษตรกร” ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-05-29 10:30:48
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 1232 ครั้ง