ต้อนรับคณะจาก School of Food and Bioengineering, Hezhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผศ. ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ และ ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล นักวิจัย ศุนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Zhenhua Duan, Dean of School of Food and Bioengineering จาก School of Food and Bioengineering, Hezhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-05-28 11:36:26
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 1540 ครั้ง