ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)”

ขออนุญาตปิดรับสมัคร
เนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)”  ขึ้นในระหว่างวันที่ 26–28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ principal component analysis (PCA), multiple linear regression (MLR), principal component regression (PCR), partial least squares regression (PLSR), artificial neural networks (ANNs), multiple and one class classifications,  NIR analysis for agricultural products และ data acquisition method

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944-031, 094-4416963 (นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-05-22 17:24:42
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 703 ครั้ง