ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2019

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2019
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแจ้งยืนยันการเข้าค่ายวิท
ยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019
ถึงงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-944641-4 และจัดส่งใบยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ ทาง e-mail : eduagricmu@gmail.com
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่ายฯ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลการคัดเลือกSmart Aggie Camp 2019.pdf Download แบบยืนยันเข้าค่าย2019.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-04-18 16:30:30
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1740 ครั้ง