คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเปิดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ในกิจกรรม "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0" จัดโดยงานแนะแนวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจวางแผนสำหรับการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา บรรยายแนะนำหลักสูตรและให้คำแนะนำการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก 

Credit
รูปภาพบางส่วนจาก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-04-11 16:06:36
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 610 ครั้ง