ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ ตามประกาศดังแนบ
 


เอกสารประกอบ : Download _000726.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-04-11 14:19:38
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 965 ครั้ง