ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CMU-HZAU Summer Exchange 2019 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2562

      คณะเกษตรศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.  มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี หากสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี หากเคยร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะ/มหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944016 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://iru.agri.cmu.ac.th/ และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

  


เอกสารประกอบ : Download TH Application form.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-04-03 14:16:15
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1076 ครั้ง