ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการใช้เครื่อง Radio Frequency Heating Apparatus

วันที่ 3 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการใช้เครื่อง Radio Frequency Heating Apparatus ให้กับนักศึกษา และผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-04-03 13:28:43
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1654 ครั้ง