ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการจัดการสอบ การฝึกงานและกิจกรรมต่างๆ ในห้วงของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ : Download ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการจัดการสอบ การฝึกงานและกิจกรรมต่างๆ ในห้วงของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ .pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-25 11:44:55
เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 812 ครั้ง