โครงการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1) ระหว่างวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2562

คำชี้แจงสำหรับนักศึกษา รหัส 610810xxx 

 1. ลงชื่อฝึกงานออนไลน์ เปิดระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2562
  โดยใช้ "รหัสนักศึกษา" ในการลงทะเบียน โดยให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 2. ช่วงการฝึกงานระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2562 (ช่วงปิดภาคการศึกษา) 
  ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 3. วิธีการชำระเงิน (อยู่ในระหว่างการเตรียมการ หากเสร็จสิ้นจะแจ้งให้ทราบ)
 4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (คุณธีรนุช ภัทรกุล หรือ พี่ยุ้ย) เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-4641
 • กำหนดการฝึกงาน 1 ปีการศึกษา 2561 (15-26 พ.ค.2562)
 • วิธีการชำระเงิน
 • กำหนดการชำระเงินค่าอาหารและอาหารว่างในการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2562  คนละ 1,600.-บาท  
   ** โดยให้โอนเงินผ่าน  ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อผู้ฝาก  ฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. เลขที่บัญชี 020163665795  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นะคะ (โอนผ่านธนาคารเท่านั้นนะคะ) 
  ** หลังจากโอนเงินแล้วให้นำสลิปมายื่นที่เค้าว์เตอร์หน้าห้องงานบริการการศึกษา และเซนชื่อในแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
ลงชื่อเข้ารับการฝึกงาน แสดงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกงาน

 

สำหรับฝึกงานวันที่ 19-22 และ 24-25 พ.ค. 2562 

รายชื่อนักศึกษา 4 กลุ่ม

สำหรับฝึกงานวันที่ 15-18 ,23 และ 26 พ.ค. 2562 

รายชื่อนักศึกษา 6 กลุ่ม


เอกสารประกอบ : Download รายชื่อนักศึกษา รหัส 6008... แบ่ง 4 กลุ่ม (web).pdf Download รายชื่อนักศึกษา รหัส 6008... แบ่ง 6 กลุ่ม (web).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-18 15:55:55
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 4612 ครั้ง