การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และแปลงสาธิตการปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 รับจำนวน 40 ท่าน ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944-031
 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-08 09:07:20
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1047 ครั้ง