เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป


เอกสารประกอบ : Download reg-calendar63.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-05 15:08:12
เผยแพร่โดย : สุทธิณี อินถา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 914 ครั้ง