การอบรมเชิงปฏิติการ “การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดคุณภาพในภาคเหนือ”

“ พบกับการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง จากนักวิจัยที่มีความรู้และผู้เลี้ยงจิ้งหรีดมืออาชีพ พร้อมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ” 
ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเชียงกลาง ต.เชียงกลาง จ.น่าน 
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :: โครงการพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดคุณภาพในภาคเหนือ :: ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่  
ติดต่อ นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ (วรรณ) โทร. 081-9979623 โทรศัพท์. 053-944026 ต่อ 21  


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-04 16:59:37
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1749 ครั้ง