การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Immunostimulants and vaccines for sustainable Aquaculture”

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้เชิญ Prof. Christopher John Secombes DSc, FRSB, FRSE - Regius Professor of Natural History, Head, Scottish Fish Immunology Research Centre (SFIRC), University of Aberdeen สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Immunostimulants and vaccines for sustainable Aquaculture”  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิจัยและการเรียนการสอนรวมถึงการขอทุนสนับสนุนจาก University of Aberdeen ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องเรียน ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-01 16:31:48
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 717 ครั้ง