กำหนดการรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) ที่จะเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562

สรุปผลการลงทะเบียนเยี่ยมชมแต่ละสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาคเช้า ภาคบ่าย
สาขาวิชากีฏวิทยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สาขาวิชาโรคพืช ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สาขาวิชาพืชไร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สาขาวิชาพืชสวน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

วันที่ 16 มีนาคม 2562 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก
วันที่ 20 มีนาคม 2562 การเยี่ยมชมสาขาวิชาเอก
วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2562

การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 26 เมษายน 2562 การประกาศผลการเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-02-23 14:10:29
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 4219 ครั้ง