รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรีและห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 
ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 


เอกสารประกอบ : Download SCAN0036.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-02-22 09:14:10
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1320 ครั้ง