ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับรางวัล

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำสาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ได้รับรางวัลระดับชมเชยในการนำเสนอแบบบรรยาย  ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ

ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวผลงาน
วันที่เผยแพร่ : 2019-02-18 10:17:00
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2055 ครั้ง