ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” ขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และแปลงสาธิตการปลูกพืช  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่  แมลงศัตรูพืชและการเข้าทำลาย เทคนิคและวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืชเศรษฐกิจ เทคนิคและวิธีการควบคุมโรคพืชเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโดรน เทคนิคและวิธีการใช้โดรนเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการในการใช้โดรนเพื่อการเกษตร

รับจำนวน 40 ท่าน เท่านั้น

สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562
**ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944-031


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-02-14 13:25:59
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 769 ครั้ง