โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวโดยการรมสารฟอสฟีน”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวโดยการรมสารฟอสฟีน” ขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม  2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรมสารฟอสฟีน ความรู้พื้นฐานเรื่องของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรที่เป็นเป้าหมายในการรม การรมด้วยสารฟอสฟีน  การดูแลรักษาสินค้าที่ได้รับการรม และการจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวโดยการรมสารฟอสฟีน

ด่วน!! รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน

สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่ https://goo.gl/forms/Lozeo5bZIOX1vdJ72

 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944-031


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-02-05 21:01:01
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 791 ครั้ง