การประชุมปรึกษาหารือด้านการดำนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

ผศ. ดร. นริศ ยิ้มแย้ม รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือด้านการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  โดยมีนักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าประชุมจำนวน ๑๒ คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-30 15:18:02
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1647 ครั้ง