การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่

การออกติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ ประสานงานโดยนายทรงวุฒิ สุดใจ ครูประจำการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๓๖ คน มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรกรรมธรรมชาติ โดยคุณพงษ์พันธ์ นันทขว้าง เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ จังหวัดลำพูน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-30 14:26:41
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1670 ครั้ง