การฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และครู จาก เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๐ คน เข้ารับการอบรม ณ อาคารฝึกอบรมไทย - ญี่ปุ่น ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-30 14:12:35
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1792 ครั้ง