การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่

การติดตามประเมินและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ครั้งนี้ประสานงานโดยนายกัญญา-ศักดิ์  โบราณ นักบริหารในพระองค์ฯ  วันที่  25 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 36 คน มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการทำการเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยคุณพงษ์พันธ์  นันทขว้าง เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ  จังหวัดลำพูน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-25 15:25:01
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2034 ครั้ง