การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 2 รอบโควตาและโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 2 รอบโควตาและโครงการพิเศษ แบ่งเป็น 2 รอบ คือ

1. รอบโควตา เปิดรับสมัคร 4-10 กุมภาพันธ์ 2562
2. รอบโครงการพิเศษ เปิดรับสมัคร 19-26 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 12 เมษายน 2562

สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2562

Clearing House วันที่ 24-25 เมษายน 2562

จำนวนการรับ

รอบที่ 2 เศรษฐศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์ (8 สาขา) รวม
โควตาภาคเหนือ 60 210 270
ทายาทเกษตรกร 15 60 75
ทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 5 10 15
นักเรียนพิการ 1 1 2
เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา   5 5
รวม 81 286 367

เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-24 14:18:52
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1999 ครั้ง