ต้อนรับ ดร.วิชชา สอาดสุด และคณะดูงานจาก German Cooperation Agency-Sustainable Agriculture Development and Food Quality Initiative ประเทศเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล และ ดร.ณัฎฐวัฒณ์ หมื่นมาณี นักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้การต้อนรับ ดร.วิชชา สอาดสุด และคณะดูงานจาก German Cooperation Agency-Sustainable Agriculture Development and Food Quality Initiative ประเทศเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-12-06 10:53:07
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1846 ครั้ง