ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ : Download ประกาศผู้ชนะ2

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-12-01 12:03:55
เผยแพร่โดย : วรางคณา กันทะลา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 646 ครั้ง