กำหนดการกรอก JA และ TOR

กำหนดการกรอก JA
ขอให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ กรอก JA (ภาระงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561) กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562
และ ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก JA (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2562 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562

กำหนดการกรอก TOR 
ขอให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กรอก TOR (ภาระงานตั้งแต่ 1 มกราคม  – 30 มิถุนายน 2562) กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2562 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการกรอก TOR & JA ขอให้กรอกตามแนวทางคู่มือดังแนบมาพร้อมนี้
หมายเหตุ : ขอให้บุคลากรทุกท่านกรอกผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก หากพ้นกำหนดระบบจะปิด หากต้องการจะกรอกผลการปฏิบัติงานต้องขออนุมัตจากมหาวิทยาลัย






เอกสารประกอบ : Download คู่มือการกรอก TOR & JA (สายปฏิบัติการ)611128.pdf Download คู่มือการกรอก TOR & JA (สายวิชาการ)611128.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-11-28 10:30:01
เผยแพร่โดย : พีรภพ สมภมิตร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1096 ครั้ง