โครงการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx)

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของภาควิชา/ หน่วยงาน/ ศูนย์วิจัย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฯ เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-02 15:47:30
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1963 ครั้ง