ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 60...ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2561
เอกสารประกอบ : Download ประกาศรัยสมัครทุนมหาวิทยาลัย61-2

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-02 13:46:03
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 915 ครั้ง