รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ร่วมโครงการสร้างสรรค์ Creative Projects และ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบชีวิตอย่างคนคิดเป็น"

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและมูลนิธิวายไอวาย ได้จัดโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ในแต่ละโครงการรับจำนวนจำกัด เพียง 40 คน เท่านั้น ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสมัครร่วมโครงการตาม QR Code ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

 

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-11-21 12:30:04
เผยแพร่โดย : สุทธิณี อินถา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1719 ครั้ง