แจ้งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 610) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังแนบ ติดต่อรายงานตัว ณ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์รับทุนการศึกษา


เอกสารประกอบ : Download SCAN0021.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-11-12 10:42:21
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 691 ครั้ง