ต้อนรับคณะนักเรียนที่เข้าร่วมงานตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5

ดร.ปาริชาติ  เทียนจุมพล นักวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนที่เข้าร่วมงานตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่23 และ CMU open House ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-11-09 13:52:39
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1904 ครั้ง