ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ : Download ประกาศจัดซื้อเครื่องบดตัวอย่าง.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-11-06 16:53:50
เผยแพร่โดย : วรางคณา กันทะลา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 669 ครั้ง