ประกาศรายชื่อศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อขอรับทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน ศิษย์เก่าและบุคคลต่างๆ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2561 นั้น

บัดนี้ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ห้อง AB5 – 456 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตามเอกสารรายชื่อดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download SCAN0019.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-11-06 14:14:53
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1097 ครั้ง