ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ "ชุดวิเคราะห์โปรตีน” จำนวน 1 ชุด
เอกสารประกอบ : Download ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์โปรตีน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-11-02 16:23:48
เผยแพร่โดย : วรางคณา กันทะลา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 737 ครั้ง