ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าร่วมการสอบ CMU-eGrad ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา รอบเวลาการสอบ และศูนย์สอบได้ที่เว็บไซด์ https://cet.cmu.ac.th/cmuegrad.htm

 


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-01 13:49:00
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 850 ครั้ง