ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าอาคาร 28148 คณะเกษตรศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ : Download ประกาศประกวดราคาสายเมนไฟฟ้า

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-10-26 16:24:07
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 815 ครั้ง